ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน "วันที่ 13 มิถุนายน"
14 มิถุนายน 2564

 

ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน "วันที่ 13 มิถุนายน"

 

 


วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน และผู้ปกครอง ในการทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนวันที่ 13 มิถุนายน ในการนี้  โรงเรียนได้ทำบุญถวายอาหารพระ 9 รูป  ปล่อยปลา ณ  วัดเกาะทอง และมอบเครื่องบริโภคให้เด็ก ๆ ที่มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) จังหวัดขอนแก่น