• ...

  ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน "วันที่ 13 มิถุนายน"

    ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน "วันที่ 13 มิถุนายน"     วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนคณาจารย์ ..

 • ...

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้  โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะ..

 • ...

  KG CAMP

    KG2 CAMP เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  จัดกิจกรรมค่าย KG 2 (ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษา การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมความเพื่อเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเข้าฐานต่าง ๆ ได้แก่ Magic M..

ดูข่าวสารทั้งหมด