• ...

    ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานการสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ คลิกลิงก์เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา https://kku.world/rrd8a ..

  • ...

    G1-7 Kids Talent Show

    Music runs through our veins and it's everywhere including school. In KKUDSID, the students have their own marvelous time showing their talents in singing.

ดูข่าวสารทั้งหมด