• ...

  KKUDSID SUMMER SCHOOL 2022

  KKUDSID SUMMER SCHOOL 2022 ปีการศึกษานี้กลับมาอีกครั้ง พร้อมทั้งกิจกรรมใหม่ ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมอย่างสนุกสนาน มีการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจากปีการศึกษา 2565 เป็นปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลิงค์เพื่อสมัครเข้าร..

 • ...

  เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของรัฐบาล 2,000 บาท

  ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ขณะนี้ทางกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือ ด้านการศึกษาของรัฐบาล 2,000 บาทเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบบัญชีที่ลงทะเบียน หากยังไม่ได้รับให้ติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่อาจารย์ประจำชั้น   &..

 • ...

  เรียนออนไลน์ในระบบ Edulearn

  ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์ด้วย "EduLearn" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์  “EduLearn”  ที่ผสานร่วมทั้งศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีเพื่อจัดเป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environments) ของชั้นเรียนในทุกระดั..