ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษณ์ โกศลกิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (G.2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ในการแข่งขันเขียนไปรษณียบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
22 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษณ์ โกศลกิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (G.2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ในการแข่งขันเขียนไปรษณียบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 โดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น