ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงญาดาพัชร์ ศรีวันนา นักเรียนระดับอนุบาล KG2/2 ที่ได้รับรางวัลเด็กดีและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564
9 ตุลาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงญาดาพัชร์ ศรีวันนา (เจนนี่) นักเรียนระดับอนุบาล KG2/2  ที่ได้รับรางวัลเด็กดีและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ ติดตามงบประมาณ ร่วมกับ สถาบันควีนโมเดลไทยแลนด์ ได้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในหลายสาขา หลายด้าน จากเด็กๆ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กๆ และเยาวชนไทยหันมาทำความดี ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม  โรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้