ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปาริชา หมื่นสา (Pari)
5 พฤศจิกายน 2564

 


 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปาริชา หมื่นสา (Pari) นักเรียนระดับชั้น Grade 3  ที่ได้รับรางวัล

 

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทจินตคณิต  

 

 

 

 

 

เหรียญทองแดง ประเภทคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

เหรียญทองแดง ประเภทภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 


 

จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันค้นหาอัจฉริยภาพ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ( The genius 7th Online Contest 2021 ) ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเป็นโครงการของบริษัท ไอมี ไอคิว เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้   *หมายเหตุ การแข่งขันนี้มีกำหนดการจัดในช่วงปิดภาคเรียน Grade 2 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้การแข่งขันเลื่อนออกไป ปัจจุบันผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด อยู่ในระดับ Grade 3