ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
26 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (Grade7)
วันที่ 4 มีนาคม 2567 ; ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รับเอกสารมอบตัว เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องธุรการ รร.สาธิตฯ ฝ่ายนานาชาติ
วันที่ 12 มีนาคม 2567 ; ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มอบตัว เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสมุด รร.สาธิตฯ ฝ่ายนานาชาติ
หมายเหตุ : หากไม่มามอบตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาใน รร. สาธิตฯ ฝ่ายนานาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567