ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567
5 มีนาคม 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานการสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

คลิกลิงก์เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
https://kku.world/rrd8a

หลักฐานการสมัคร
https://kku.world/059f3

รายละเอียดการมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม
https://kku.world/49g92